Contact praktijk ProBaat

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Het is ook mogelijk een afspraak bij je thuis te maken.

Mirjam Borsboom

Lange akkers 28
5525 CB
Duizel
Telefoon: 06-10310739

mirjam@hypnotherapieprobaat.nl


Mirjam Borsboom


Lange akkers 28
5525 CB, Duizel
Telefoon: 06-10310739

mirjam@hypnotherapieprobaat.nl

Kosten

De kosten voor een reguliere hypnoseafspraak bedragen € 150,- per sessie.
De kosten voor een hypnoseafspraak met kinderen bedragen € 100,- per sessie.

De kosten voor het intakegesprek bedragen € 75,- Dit is inclusief kennismaking met hypnose, duur ca. 90 minuten.

De sessieduur varieert van ca. 90 minuten tot ca. 120 minuten maar mocht er meer tijd nodig zijn, dan verleng ik de sessie vanzelfsprekend. In de regel hebben wij 1-3 sessies nodig.

Betalingen
Per bankoverschrijving vooraf, of contant na afloop van de sessie.

Extra informatie
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

Vergoeding

Ik krijg regelmatig de vraag of de behandeling vergoed wordt. Vanuit de diverse beroepsverenigingen heb ik geen overeenkomsten met verzekeraars. Realiseer je het volgende: in tegenstelling tot andere therapieën, heb je bij hypnose aan 1 - 3 behandelingen in bijna alle gevallen genoeg! Het is een investering in jezelf, waarbij je zult merken dat er belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden met positieve gevolgen voor de rest van je leven!

* Hypnose is een persoonlijke begeleiding waarbij de hypnotherapeut een 1 op 1 sessie voorbereid en uitvoert op basis van de gegeven informatie en het intakeformulier. De resultaten verschillen van persoon tot persoon en kunnen dus niet op voorhand gegarandeerd worden. Hypnose is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel voor het bereiken van doelen of het verbeteren van het welzijn. Hypnose mag nooit gezien worden als vervanging van noodzakelijke of reeds lopende medische verzorging.

Privacyverklaring

Via deze pagina laat ik je weten op welke wijze gegevens verzameld worden en hoe met deze informatie wordt omgegaan.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van hypnotherapiepraktijk ProBaat.
In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Hypnotherapiepraktijk ProBaat is de eenmanszaak, kantoorhoudende te (5525 CB ) Duizel aan Lange akkers 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55280528. Mirjam Borsboom is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapiepraktijk ProBaat de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hypnotherapiepraktijk ProBaat jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hypnotherapiepraktijk ProBaat persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ProBaat voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ProBaat worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:

Het maken van een goede anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging.

Gegevens:

Voor therapiebehandelingen is het, naast de NAW-gegevens, bijvoorbeeld nodig om van de cliënt te weten met welke hulpvraag hij/zij komt, gegevens betreffende de hulpvraag, eventuele nevenklachten, of er in de reguliere zorg andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten en of hij/zij eerdere ervaringen heeft met enige vorm van therapie om zorgvuldig te werk te kunnen gaan en de behandelingen gericht in te zetten. Er wordt een dossier bijgehouden over de ingezette technieken, suggesties en/of gebruikte scripts en gegeven adviezen om eventuele vervolgsessies een goede opvolging te laten zijn.

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Hypnotherapiepraktijk ProBaat heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij Hypnotherapiepraktijk ProBaat over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hypnotherapiepraktijk ProBaat. Je kunt verzoeken dat Hypnotherapiepraktijk ProBaat je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Hypnotherapiepraktijk ProBaat de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hypnotherapiepraktijk ProBaat of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hypnotherapiepraktijk ProBaat te verkrijgen. Hypnotherapiepraktijk ProBaat zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hypnotherapiepraktijk ProBaat je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hypnotherapiepraktijk ProBaat:

Een verzoek kan verstuurd worden naar mirjam@hypnotherapieprobaat.nl.
Hypnotherapiepraktijk ProBaat zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hypnotherapiepraktijk ProBaat een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hypnotherapiepraktijk ProBaat je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

Het kan zijn dat Hypnotherapiepraktijk ProBaat verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hypnotherapiepraktijk ProBaat je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar mirjam@hypnotherapieprobaat.nl.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hypnotherapiepraktijk ProBaat jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar mirjam@hypnotherapieprobaat.nl Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.